- Търговия на едро и дребно, хранителни и промишлени стоки, плодове и зеленчуци, спиртни и безалкохолни напитки

- Заведения за хранене и развлечения - барове, дискотеки, сладкарници

- Производство на хляб, хлебни, сладкарски изделия и закуски, боза

- Хотел "Етропол", една звезда

- Търговия и изкупуване на селскостопанска продукция и диворастящи билки, гъби, плодове

хотел ЕТРОПОЛ

2180 Етрополе
ул. "Георги Димитров" 2
тел. 0878/626200,
0720/ 67000
- председател,
0720/ 66262,
тел./факс 0720/ 62211
дом. тел. - 0720/ 67777, 62228